Бәйләнешләр
- Контакты

Ю. И. Моисеев исемендәге "АК БАРС Хоккей академиясе" контактлары

420021, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Татарстан ур., 14/59 (керү Париж Коммунасы уры ягыннан)

Академиянең БЯСМ адреслары